(ארכיון) חדשות ועדכונים


שיפור ציון
שאלו?נפוצות


 שאלו?ותשובו?/b> 

מהו טווח הזמן לרישום לשיפור ציון?  .1
7 יום לפני הבחינה - רישום במשך 10 ימים, עד שבוע לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה.
מאיזה ציון יש להירשם לשיפור ציון?  .2
ציון 66 או גבוה ממנו. בעלי ציונים נמוכים יותר וסטודנטים שלא ניגשו למבחן מועד א' מופיעים אוטומטית ברשימות הנבחנים, בשנה"ל בה נלמד הקורס.
קיבלתי ציון בחינה ואין לי ציון עבודה ולכן אין לי ציון סופי ואני מעוניין להירשם למועד ב'. מה עליי לעשות?  .3
עליך להירשם למועד ב' עפ"י ציון הבחינה ולא הציון הסופי.
מתי אפשר להירשם ע"מ להיבחן לשיפור ציון במועד ב'?  .4
לאחר סיום מועד א' -וקבלת הציונים.
בכמה קורסים ניתן לשפר ציון במועד ב' באותה השנה?  .5
אין הגבלה על מספר הקורסים.
במידה וציון מועד ב' נמוך מציון מועד א' - איזה מהם יוכר?  .6
הציון האחרון הינו הקובע.
מה עושים כשנכשלים במועד ב'?  .7
במידה ולא עוברים קורס בשני המועדים הסטנדרטיים ניתן להבחן שוב במועד
נוסף בשנה העוקבת.
האם בחינה לשיפור ציון כרוכה בתשלום?  .8
במידה ונרשמת לשיפור ציון ולא הגעת, תחויב ב- 50 ₪ לבחינה.
האם ניתן לבטל רישום לשיפור ציון במועד ב'?  .9
לא ניתן כלל לבטל רישום למועד ב'.
כיצד ניתן להירשם לשיפור ציון?  .10
אפשר להרשם דרך אתר האוניברסיטה, "מידע ושירותים לסטודנט>מידע אישי לסטודנט>מידע לסטודנטים>רישום לבחינות>רישום לשיפור ציון".